ม่านพลาสติก

   

 

 

ม่านพลาสติกริ้วใส (PVC Strip Curtains)

 

ม่านพลาสติกริ้วใส เป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งผ่านการทดลอบและรับรองคุณภาพว่าเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับพลิตภัณฑ์อาหารได้ ซึ่งปราคจาก สารโลหะ เคตเมียม แบเรียม และตะกั่ว ทั้งนี้ยังได้การยอมรับในเรื่องของวัสดุที่ไม่ติดไฟ ซึ่งจะห็นได้ว่าม่านพลาสติกริ้วใส มีคุณสมบัติในเรื่องกันฝุ่น กันแมลง กันความเย็น กันแอร์ ควบคุมอุณหภูมิ รวมทั้ง กันสัตว์ปีก เช่น นก จึงเหมาะกับอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญในด้านของการประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งเวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โกดังเก็บสินค้า ห้องเย็น ห้องแช่แข็งอาหาร รถห้องเย็น ห้องครัว หรือยังเป็นประตูกันสำหรับช่องประตูที่มีการเข้า-ออกบ่อยๆ และช่องประตู ที่มีรถ Forkift เข้า-ออกเป็นประจำ
 
ในการติดตั้งม่านพลาสติกริ้วใสนั้นจะประกอบด้วยพลาสติคริ้วใส ที่ไว้ใช้สำหรับยึดกับหูหิ้วพร้อมรางสแตนเลล โดยการติดตั้ง รางสแตนเลสนั้นจะทำการติดตั้งไว้ส่วนด้านบน และทำการยึด สแตนเลลที่ได้ร้อยรางม่านไว้เรียบร้อยแล้วกับขอบประตูทางเข้า-ออก หรือหน้าต่าง ฯลฯ ม่านผลาสติกริ้วใสแต่ละแผ่นนั้นสามารถ ถอดเปลี่ยนได้ตามความต้องการ ด้วยวิธีการที่ง่ายและไม่ยุ่งยาก เพื่อให้เห็นทางเข้า-ออกได้ง่าย สามารถใช้ม่านพลาสติกริ้วใสสีส้ม ติดขอบประตูทั้งลองด้าน จะช่วยให้เห็นขอบประตูได้ชัดเจน ขนาดมาตรฐานของม่านผลาสติกริ้วใส * ขนาดกว้าง 200 mm. และความหนา 2 mm. ขนาดกว้าง 300 mm. และความหนา 3 mm. ลักษณะของการซ้อนใบม่านพลาสติกริ้วใส * สำหรับ 200x2 mm. รยะการซ้อนใบ 50.100 mm. * สำหรับ 300x3 mm. ระยะการช้อนใบ 100,150 mm.
 
บริษัท ฟูกุเทค จำกัด จำหน่าย ม่านพลาสติก (PVC strip curtain)  แบบต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันความเย็น ฝุ่นละออง และ แมลงต่าง ซึ่งม่านพลาสติก ของทางบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานของ EU และมีใบรับรองว่าไม่มีสารเคมีอันตรายตกค้าง เพื่อใช้สำหรับโรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารได้ ทางบริษัทรับทำห้องโดยใช้ PVC sheet หรือ ทำเป็น Machine Guard

ชนิดของม่านพลาสติก (Type of PVC)

- ม่านใสธรรมดา ชนิดเรียบ และ กันกระแทก (PVC Standard clear smooth and ribbed)

- ม่านใสทนเย็น ชนิดเรียบ และ กันกระแทก ทนความเย็นได้ -50 celcius (PVC Polar clear smooth and  ribbed)

- ม่านเหลืองกันแมลง ชนิดเรียบ และ กันกระแทก (PVC Anti insect Yellow smooth and ribbed)

- ม่าน Sheet สำหรับทำเป็นห้อง, ผนัง หรือ Machine Guard ขนาดของม่านพลาสติก (Size of PVC)

- กว้าง 200 mm หนา 2mm  1 ม้วนยาว 50 m

- กว้าง 300 mm หนา 3mm   1 ม้วนยาว 50 m

- PVC sheet กว้าง 1300 mm หนา 0.5 ,1 ,2,3 mm

อุปกรณ์รางม่าน (Accessories)

- แบบข้อสวิง หูหิ้ว พร้อมท่อ Stainless steel grade 304

- แบบยึดด้วย Aluminum Angle 2" x 2" หรือ 1.5" x 1.5"

- แบบรางสไลด์ (ต้องทำการตรวจสอบที่หน้างานจริง)

ทางบริษัทฟูกุเทค จำกัด สามารถดำเนินการออกแบบ และ วัดที่หน้างานจริง เพื่อทำแบบเสนอและเสนอราคาก่อนตัดสินใจ ถ้าทางลูกค้าต้องการตัวอย่างม่านเราสามารถส่งตัวอย่าง และ Catalog ทางไปรษณีย์ หรือ ให้พนักงานขายเข้าไปพบเพื่ออธิบายการใช้งานแบบต่างๆ

 

ชนิดของม่านพลาสติก

ม่านพลาสติกชนิดใสธรรมดา Standard Clear ใช้สำหรับกันผุนละออง ลม กลิ่น เสียง และรักษาอุณหภูมิ ใช้ได้ทั้งภายในและายนอกห้อง หรืออาคารทั่วไป ช่องประตู Line ผลิต ที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ +50 ถึง 0 องศาเซลเซียส

ม่านพลาสติกชนิดใส + กันกระแทก Ribbed Clear ใช้สำหรับกันผุนละออง ลม กลิ่น เสียง รักษาอุณหภูมิ กันกระเทกและฉีกขาด ใช่ได้ทั้งกายในและกายนอกห้อง หรืออาคารทั่วไป เหมาสำหรับช่องประตูที่มีรถ Forkift ผ่านเข้า-ออก ใช้ได้กับอุณหภูมิตั้งแต่ +50 ถึง 0 องศาเซลเซียส

ม่านพลาสติกชนิดสีเหลืองกันแมลง Transparent Yellow ใช้สำหรับกันผุนละออง ลม กลิ่น เสียง แล:กันแมลง สีเหลืองของม่านจะละท้อนสีกับตาของเมลง ทำให้แมลง ไม่บินเข้าใกลับริเวณช่องประตูที่มีการติดตั้งม่านสีเหลือง ใช้ได้ทั้งภายในและกายนอกห้อง หรืออาคารทั่วไป ช่องประตู Line ผลิต ที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ +50 ถึง 0 องศาเซลเซียล

ม่านพลาสติกชนิดสีเหลืองกันแมลง+ กันกระแnก Ribbed Yellow ใช้สำหรับกันผ่นละออง ลม กลิ่น เสียง กันแมลง กันกระเทกและฉีกขาด สีเหลืองของม่านจะสะท้อนสีกับตา ของเมลง ทำให้เมลงไม่บินข้าใกลับริวณช่องประตู ที่มีการติดตั้งมานสีเหลือง ใช้ได้ทั้งภายในและกายนอกห้อง หรืออาคารทั่วไป เหมาะสำหรับช่องประตูที่มีรถ Fork lif ผ่านข้า-ออก ใช้ได้กับอุณหภูมิตั้งแต่ +50 ถึง 0 องศาเซลเซียส

ม่านพลาสติกชนิดใสทนความเย็น Superpolar ใช้สำหรับกันฝุ่นละออง ลม กลิ่น เสียง และรักษาอุณหภูมิเป็นพิเศษ เหมาสำหรับช่องประตู Line ผลิต ห้องเย็น หรือตู้คอนเทนเนอร์ ใช้ได้กับอุณหภูมิตั้งแต่ +15 ถึง -40 องศาเซลเซียล

ม่านพลาสติกชนิดใสทนความเย็น+ กันกระแทก Ribbed Superpolar ใช้สำหรับกันผุนละออง ลม กลิ่น เสียง รักษาอุณหภูมิเป็นพิศษ กันกระแทกและฉีกขาด เหมาะสำหรับห้องเย็น หรือตู้คอนเทนเนอร์ ช่องประตูที่มีรถ Forkif ผ่านข้า-ออก ที่มีอุณหภูมิตั้งเต่ +15 ถึง -40 องคาเซลเซียล

ม่านพลาสติกชนิดกันไฟฟ้าสถิตย์ Anti Static ใช้สำหรับป้องกันไพฟ้าสถิตย์ ใช้กับอุตสาหกรรมอีเล็คทรอนิกส์ และสารเคมี ใช้กับอุณหภูมิตั้งแต่ +50 ถึง 0 องศาเซลเซียส ยางกันชน Rubber Bumper   

 

                                                                                                                  

Visitors: 75,061