บริษัท ฟูกุเทค จำกัด (Fukutech Co.,Ltd.) เป็นผู้นำเข้า และ จัดจำหน่าย ม่านพลาสติก (PVC strip curtain) แบบต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสากรรม เพื่อป้องกันความเย็น ฝุ่นละออง และ แมลงต่าง ซึ่งม่านพลาสติก ของทางบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานของ EU และมีใบรับรองว่าไม่มีสารเคมีอันตรายตกค้าง เพื่อใช้สำหรับโรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารได้ ทางบริษัทรับทำห้องโดยใช้ PVC sheet หรือ ทำเป็น Machine Guard.

จำหน่าย ม่านพลาสติก (PVC strip curtain) แบบต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสากรรม เพื่อป้องกันความเย็น ฝุ่นละออง และ แมลงต่างๆ ซึ่งม่านพลาสติก ของทางบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานของ EU และมีใบรับรองว่าไม่มีสารเคมีอันตรายตกค้าง เพื่อใช้สำหรับโรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร และกลุ่มโรงงานต่างๆ ที่มีการควบคุมมาตรฐาน GMP , HACCP ทางบริษัทรับทำห้องโดยใช้ PVC sheet สำหรับห้องคลีนรูมหรือ ห้องเครื่องจักร ที่ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ
ชนิดของม่านพลาสติก (Type of PVC) ;
– ม่านใสธรรมดา ชนิดเรียบ และ กันกระแทก
(PVC Standard clear smooth and ribbed)
– ม่านใสทนเย็น ชนิดเรียบ และ กันกระแทก ทนความเย็นได้ -50 celcius (PVC Polar clear smooth and ribbed)
– ม่านเหลืองกันแมลง ชนิดเรียบ และ กันกระแทก
(PVC Anti insect Yellow smooth and ribbed)
– ม่าน Sheet สำหรับทำเป็นห้อง, ผนัง หรือ Machine Guard

ขนาดของม่านพลาสติก (Size of PVC) ;
– กว้าง 200 mm หนา 2mm 1 ม้วนยาว 50 m
– กว้าง 300 mm หนา 3mm 1 ม้วนยาว 50 m
– PVC sheet กว้าง 1300 mm หนา 0.5 ,1 ,2,3 mm

อุปกรณ์รางม่าน (Accessories);
– แบบข้อสวิง หูหิ้ว พร้อมท่อ Stainless steel grade 304
– แบบยึดด้วย Aluminium Angle 2″ x 2″ หรือ 1.5″ x 1.5″
– แบบรางสไลด์ (ต้องทำการตรวจสอบที่หน้างานจริง)

เราสามารถดำเนินการออกแบบ และ ตรวจสอบสถานที่จริง เพื่อทำการออกแบบและประเมินราคาก่อนการตัดสินใจ ถ้าทางลูกค้าต้องการตัวอย่างม่านเราสามารถส่งตัวอย่าง และ Catalog ทางไปรษณีย์ หรือ ให้พนักงานขายเข้าไปพบเพื่ออธิบายการใช้งานแบบต่างๆ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ม่านพลาสติก PVC strip curtain เป็นสินค้านำเข้า ซึ่งผ่านกระบวนการทดสอบและรับรองคุณภาพว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับอุตสาหกรรม ซึ่งปราศจากสารตกค้างซึ่งเป็นอันตราย ทั้งนี้ยังได้การรับรองว่าเป็นวัสดุที่ไม่ลามไฟ การใช้งานม่านพลาสติก สามารถไปใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น ใช้เพื่อป้องกันฝุ่น กันแมลง กันสัตว์ปีก กันความเย็น ควบคุมอุณหภูมิ จึงเหมาะสมกับอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญของการประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น โกดังเก็บสินค้า ห้องเย็น ห้องแช่แข็งอาหาร รถห้องเย็น ห้องครัว หรือยังเป็นประตูกั้นสำหรับช่อง ประตูที่มีการเข้า-ออกบ่อยๆ และช่องประตูที่มีรถ Forklift เข้า-ออกเป็นประจำ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

สอบถามรายละเอียดสินค้าและราคาเพิ่มเติมได้ที่

คุณ วิธวัช 089-120-0202

คุณสมบัติ/โครงสร้างการติดตั้ง ชนิดของม่านพลาสติก อุปกรณ์รางม่าน ยางกันกระแทก (Rubber bumper)
ขนาดของ PVC
ขนาดมาตรฐานของม่านพลาสติกริ้วใส
* ขนาดกว้าง 200 mm. และความหนา 2 mm.
* ขนาดกว้าง 300 mm. และความหนา 3 mm.

ขนาด PVC Sheet
*กว้าง 1300 mm. หนา 0.5, 1, 2 และ 3 mm.

ลักษณะของการซ้อนใบม่านพลาสติกริ้วใส
* สำหรับ 200×2 mm. ระยะการซ้อนใบ 50,100 mm.
* สำหรับ 300×3 mm. ระยะการซ้อนใบ 100,150 mm.

ชนิดของม่านพลาสติก

ชนิดใสธรรมดา Standard Clear ชนิดใสธรรมดา Standard Clear
ใช้สำหรับกันฝุ่นละออง ลม กลิ่น เสียง และรักษาอุณหภูมิ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกห้อง
หรืออาคารทั่วไป ช่องประตู Line ผลิต ที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ +50 ถึง 0 องศาเซลเซียส
ชนิดใส+กันกระแทก Ribbed Clear ชนิดใส+กันกระแทก Ribbed Clear
ใช้สำหรับกันฝุ่นละออง ลม กลิ่น เสียง รักษาอุณหภูมิ กันกระแทกและฉีกขาด
ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกห้อง หรืออาคารทั่วไป
เหมาะสำหรับช่องประตูที่มีรถ Forklift ผ่านเข้า-ออก
ใช้ได้กับอุณหภูมิตั้งแต่ +50 ถึง 0 องศาเซลเซียส
ชนิดสีเหลืองกันแมลง Transparent Yellow ชนิดสีเหลืองกันแมลง Transparent Yellow
ใช้สำหรับกันฝุ่นละออง ลม กลิ่น เสียง และกันแมลง สีเหลืองของม่านจะสะท้อนกับตาของแมลงทำให้แมลงไม่บินเข้าใกล้บริเวณช่อง ประตูที่มีการติดตั้งม่านสีเหลือง
ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกห้อง หรืออาคารทั่วไป ช่องประตู Line ผลิต ที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ +50 ถึง 0 องศาเซลเซียส
ชนิดสีเหลืองกันแมลง+กันกระแทก Ribbed Yellow ชนิดสีเหลืองกันแมลง+กันกระแทก Ribbed Yellow
ใช้สำหรับกันฝุ่นละออง ลม กลิ่น เสียง กันแมลง กันกระแทกและฉีกขาด
สีเหลืองของม่านจะสะท้อนกับตาของแมลง ทำให้แมลงไม่บินเข้าใกล้บริเวณช่องประตูที่มีการติดตั้งม่านสีเหลือง
ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกห้อง หรืออาคารทั่วไป
เหมาะสำหรับช่องประตูที่มีรถ Forklift ผ่านเข้า-ออก ใช้ได้กับอุณหภูมิตั้งแต่ +50 ถึง 0 องศาเซลเซียส
ชนิดใสทนความเย็น Superpolar ชนิดใสทนความเย็น Superpolar
ใช้สำหรับกันฝุ่นละออง ลม กลิ่น เสียง และรักษาอุณหภูมิเป็นพิเศษ
เหมาะสำหรับช่องประตู Line ผลิต ห้องเย็น หรือตู้คอนเทนเนอร์
ใช้ได้กับอุณหภูมิตั้งแต่ +15 ถึง -40 องศาเซลเซียส
ชนิดใสทนความเย็น+กันกระแทก Ribbed Superpolar ชนิดใสทนความเย็น+กันกระแทก Ribbed Superpolar
ใช้สำหรับกันฝุ่นละออง ลม กลิ่น เสียง รักษาอุณหภูมิเป็นพิเศษ กันกระแทกและฉีกขาด
เหมาะสำหรับห้องเย็นหรือตู้คอนเทนเนอร์ ช่องประตูที่มีรถ Forklift ผ่านเข้า-ออก
ที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ +15 ถึง -40 องศาเซลเซียส
ชนิดกันไฟฟ้าสถิตย์ Anti Static ชนิดกันไฟฟ้าสถิตย์ Anti Static
ใช้สำหรับป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ใช้กับอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ และสารเคมี
ใช้กับอุณหภูมิตั้งแต่ +50 ถึง 0 องศาเซลเซียส

ม่านริ้วพลาสติก

ม่านริ้วพลาสติกใสหรือม่านซีทรู (PVC STRIP CURTAIN) ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประหยัดพลังงานรักษาอุณหภูมิ, กันละอองฝุ่น, กันแมลง, ลม, กลิ่นและเสียง ซึ่งสามารถมองผ่านเดินผ่านและขับรถผ่านได้ ม่าน PVC ประกอบด้วยริ้วพีวีซีหลาย ๆ ชิ้นที่ปรับได้โปร่งใสและแขวนทับกันอยู่ติดกับข้อสวิงสแตนเลส หรืออลูมิเนียม ปะกบที่ทนทานส่วนของริ้ว PVC จะเหมาะพอดีกับคน สิ่งของหรือรถที่ผ่านเท่านั้น และปิดกลับสู่สภาพเดิมทันที

ลักษณะของม่านริ้ว

1. ม่านพลาสติกใส (STANDARD) ทนอุณหภูมิต่ำสุด (-16 ํC) คุณสมบัติในการใช้งาน
– สามารถใช้อุณหภูมิตั้งแต่ 50 ํC – (-15 ํC)
– ใช้ป้องกันฝุ่นและแมลง เข้าไปภายในอาคารและโรงงาน
– ใช้กั้นตามช่องประตูหรือช่องส่งของ เพื่อควบคุมอุณหภูมิ เช่น ห้องแอร์และห้องเย็นทั่วไป

2. ม่านพลาสติกใสทนเย็น (SUPER POLAR) ทนอุณหภูมิต่ำสุด (-50 ํC) คุณสมบัติในการใช้งาน
– สามารถใช้อุณหภูมิตั้งแต่ 15 ํC ? (-50 ํC)
– เหมาะสำหรับใช้ในห้องเย็นและห้องแช่แข็งที่มีความเย็นจัด
– ไม่เหมาะสำหรับที่มีอุณหภูมิสูงจะทำให้คุณภาพของม่านต่ำ เหนียว และติดฝุ่นง่าย

3. ม่านพลาสติกใสสีเหลืองและส้ม (YELLOW / ORANGE TRANSPARENT) คุณสมบัติในการใช้งาน
– ใช้ได้เหมือนกับม่านพลาสติกใส แต่เพิ่มสีร้อน เช่น สีเหลืองและสีส้มเพื่อป้องกันแมลงมาบินวนเวียนบริเวณ?? ที่มีทางผ่านเข้าออกและ ไม่เป็นอันตรายต่อสายตา
– ช่วยป้องกันแมลงได้ดีมากขึ้นส่วนมากจะใช้บริเวณหน้าหรือรอบอาคาร

4. ม่านพลาสติกใสกันกระแทก (DOUBLE RIBBED TRANSPARENT) คุณสมบัติในการใช้งาน
1. เหมะสำหรับใช้กับงานที่มีการผ่านเข้าออกบ่อยเป็นพิเศษ หรือมีวัตถุขนาดใหญ่ เช่น รถยกของรถเข็น หรือ รถบรรทุก เป็นต้น
2. มีให้เลือกใช้ 3 แบบ
– แบบมาตรฐานทั่วไป (STANDARD)
– แบบทนเย็น (POLAR)
– แบบกันแมลงเป็นพิเศษ (สีเหลือง,ส้ม) (Anti- Insect)

5. ม่านป้องกันรังสี UV (UVT) คุณสมบัติในการใช้งาน

– เหมาะสำหรับป้องกัน UV และแสงจาการเชื่อม
– โลหะที่เป็นอันตรายต่อสายตา มี 2 สี คือ สีเขียว และสีบรอนซ์

6. ม่านป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (ANTI: STATIC) คุณสมบัติในการใช้งาน
– ใช้ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ได้มาตรฐานการทดลองของรัฐ (FEDERALTEST METHOD ST.101C และ 4046 ) อัตราความเสี่ยงของกระแสไฟฟ้า 0.50 วินาทีต่อกระแส 5,000 โวลต์ )

ขนาดมาตรฐานของใบม่าน

? ขนาดใบม่าน กว้าง 200 มม. หนา 2 มม. เหมาะกับประตูที่สูงไม่เกิน 2.80 เมตร (ระยะซ้อน 5 ซม.)
? ขนาดใบม่าน กว้าง 300 มม. หนา 3 มม. เหมาะกับประตูที่มีขนาดสูงใหญ่ (ระยะซ้อน 10 ซม)

ประโยชน์ของม่านริ้วพลาสติก

  • ควบคุมและรักษาอุณหภูมิภายในให้คงสภาพไว้ในสภาพร้อนหรือห้องเย็น

  • ช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

  • ช่วยป้องกันฝุ่น / แมลงเข้ามาในอาคารหรือโรงงานที่มีการเข้าออกบ่อยๆ

  • ช่วยลดความดังของเสียงรบกวนของแต่ละห้อง

  • ช่วยป้องกันแสงที่เป็นอันตรายต่อสายตา

  • ประหยัดเวลา สะดวกรวดเร็วในการทำงาน

กลุ่มลูกค้าที่ได้ประโยชน์จากการใช้ม่าน

1. อุตสาหกรรมอาหาร, เครื่องดื่ม, ห้องเย็น, อาหารแช่แข็ง, ขนมขบเคี้ยว
2. อุตสาหกรรมไฟฟ้า, อิเลคโทรนิคส์, อุปกรณ์สื่อสาร
3. อุตสาหกรรมปั่น ทอ (เสื้อผ้า)
4. โรงพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ พลาสติก เคมี
5. อุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง
6. อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ อบพ่นสี เครื่องตกแต่ง อัญมณี
7. อุตสาหกรรมอื่นๆ ทั่วไป
8. ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาล ห้องแล็ป

ม่านชีส

ม่านชีส ม่านริ้วพลาสติกใสหรือม่านซีทรู (PVC STRIP CURTAIN) ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประหยัดพลังงานรักษาอุณหภูมิ, กันละอองฝุ่น, กันแมลง, ลม, กลิ่นและเสียง ซึ่งสามารถมองผ่านเดินผ่านและขับรถผ่านได้ ม่าน PVC ประกอบด้วยริ้วพีวีซีหลาย ๆ ชิ้นที่ปรับได้โปร่งใสและแขวนทับกันอยู่ติดกับข้อสวิงสแตนเลสหรืออลูมิเนียม ปะกบที่ทนทานส่วนของริ้ว PVC จะเหมาะพอดีกับคน สิ่งของหรือรถที่ผ่านเท่านั้น และปิดกลับสู่สภาพเดิมทันที

ลักษณะของม่านชีส

PVC SHEET

PVC SHEET Size: (wide 48 inch and 0.07 mm. thick), Size: (wide 48 inch and 0.08 mm. thick)

PVC SHEET Size: (wide 48 inch and 0.09 mm. thick), Size: (wide 48 inch and 0.10 mm. thick)

PVC SHEET Size: (wide 48 inch and 0.12 mm. thick), Size: (wide 48 inch and 0.14 mm. thick)

PVC SHEET Size: (wide 54 inch and 0.04 mm. thick), Size: (wide 54 inch and 0.05 mm. thick)

PVC SHEET Size: (wide 54 inch and 0.09 mm. thick), Size: (wide 54 inch and 0.18 mm. thick)

PVC SHEET Size: (wide 54 inch and 0.25 mm. thick), Size: (wide 54 inch and 0.30 mm. thick)

PVC SHEET Size: (wide 54 inch and 0.40 mm. thick), Size: (wide 54 inch and 0.50 mm. thick)

PVC SHEET Size: (wide 54 inch and 1.00 mm. thick), Size: (wide 54 inch and 2.00 mm. thick)

PVC SHEET Size: (wide 54 inch and 3.00 mm. thick), Size: (wide 72 inch and 0.04 mm. thick)

PVC SHEET Size: (wide 76 inch and 0.18 mm. thick)

ชนิดของม่านพลาสติก (Type of PVC) ;

– ม่านใสธรรมดา ชนิดเรียบ และ กันกระแทก (PVC Standard clear smooth and ribbed)

– ม่านใสทนเย็น ชนิดเรียบ และ กันกระแทก ทนความเย็นได้ -50 celcius (PVC Polar clear smooth and ribbed)

– ม่านเหลืองกันแมลง ชนิดเรียบ และ กันกระแทก

(PVC Anti insect Yellow smooth and ribbed)

– ม่าน Sheet สำหรับทำเป็นห้อง, ผนัง หรือ Machine Guard

ขนาดของม่านพลาสติก (Size of PVC) ;

– กว้าง 200 mm หนา 2mm 1 ม้วนยาว 50 m

– กว้าง 300 mm หนา 3mm 1 ม้วนยาว 50 m

– PVC sheet กว้าง 1300 mm หนา 0.5 ,1 ,2,3 mm

อุปกรณ์รางม่าน (Accessories);

– แบบข้อสวิง หูหิ้ว พร้อมท่อ Stainless steel grade 304

– แบบยึดด้วย Aluminium Angle 2″ x 2″ หรือ 1.5″ x 1.5″

– แบบรางสไลด์ (ต้องทำการตรวจสอบที่หน้างานจริง)

ทางบริษัทฟูกุเทค จำกัด สามารถดำเนินการออกแบบ และ วัดที่หน้างานจริง เพื่อทำแบบเสนอและเสนอราคาก่อนตัดสินใจ ถ้าทางลูกค้าต้องการตัวอย่างม่านเราสามารถส่งตัวอย่าง และ Catalog ทางไปรษณีย์ หรือ ให้พนักงานขายเข้าไปพบเพื่ออธิบายการใช้งานแบบต่างๆ

*

สอบถามรายละเอียดสินค้าและราคาเพิ่มเติมได้ที่

คุณ วิธวัช 089-120-0202

*

บริษัท ฟูกุเทค จำกัด

89 หมู่ 16 ถนนบัวนครินทร์ ต.บางแก้ว

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Tel : 02-751-5778

Fax : 02-751-5779

E-mail: wittawat@fukutech.co.th

http://www.fukutech.co.th/


*